लोहोरुङ - नेपाली - अङ्ग्रेजीफक्‍टालुpʰʌk‍ʈaluना.मकालु हिमालMt Makalu
फङ्‌गाप्‍पुpʰʌŋ‌gappuना.बन्‍दुकgun , gun, pistol, musket, rifle6.4.1सिकार खेल्‍नु
फङ्‌माpʰʌŋ‌maफङ्‌कुङ्‌फङु1sg presफङ्‌कुङ्‌3sg pastफङुक्रि.तिर्नुpay
फङ्‍मॆpʰʌŋ‍mɛक्रि.तिर्नुrepay6.8.4.6ज्‍याला, भाडा
फलॽवाpʰʌlʌʔwaना.अण्‍ड कोषscrotum2.1.8.3पुरुष्‍ाका अङ्गहरू
फॽग्‍मॆpʰʌʔgmɛक्रि.फोर्नुto break
फाक्‍खुबाpʰak‍kʰubaना.मुक्‍ति दाताsavior
फाक्‍बॽमाpʰakbʌʔmaफाक्बॽङाफाक्बकु1sg presफाक्‍बॽङा3sg pastफाक्‍बकुक्रि.छुटाउनुto make separate3.2.4.1गलत अर्थ लाउनु
फाक्‍माpʰakmaफाक्‍ङाफागा1sg presफाक्‍ङा3sg pastफागाक्रि.छुट्‍नुpart from5.2.1.2खाना तयार गर्नुका चरणहरू
फाक्‍हीनीpʰakhiniक्रि.छुटाउन सकिँदैनcan not make apart2.3.1.5देख्‍न सकिने
फाब्‍माpʰab‍maफाबुकुङ्‌फाबु1sg presफाबुकुङ्‌3sg pastफाबु2क्रि.झापट हान्‍नुslap
फाम्‍खुवाpʰamkʰuwaना.सोहोर्नेvulture
फाॽमाpʰaʔmaफाःप्‍ङाफाबु1sg presफाःप्‍ङा3sg pastफाबु1क्रि.झाँट्‍नुthrash6.2.6.3दाउनु, झाँट्‌नु
फाॽलाङ्‍मॆpʰaʔlaŋ‍mɛक्रि.छुट्याउनुto separate, to set apart5.4.3.1केश कोर्नु
फाॽवाpʰaʔwaना.कसिङ्‍गारdust6.5.1.2घरहरूको प्रकार
फीफीकॆमाpʰipʰikɛmaना.बसन्‍तspring season8.4.1.5मौसम
फीमाpʰimaवि.पहेंलीyellow8.3.3.3.4देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू
फीम्‍फुpʰimpʰuना.फिलिङ्‍गीa kind of flower, fair-complexioned1.5वनस्‍पति
फीम्‍माpʰim‍maफीम्‍कुङ्‌फीनु1sg presफीम्‍कुङ्‌3sg pastफीनुक्रि.पल्‍टाउनुto cause to lie down
फीयाpʰijaना.सुनgold5.3.8नाङ्गो
फीरीॽमाpʰiriʔmaवि.हरियोgreen
फीॽचेॽवाpʰiʔtseʔwaवि.पनेलोthin1.2.3.1तरल पर्दाथ
फीॽठाम्pʰiʔʈʰamना.पन्युladle5.2.1.3पकाउने उपकरणहरू
फीॽमाpʰiʔmaफीरूॽङाफीरा1sg presफीरूॽङा3sg pastफीराक्रि.पस्‍कनुto take out of the pot, to deal out (a meal)5.2.1खाना तयारी5.2.1.5खाना बाँड्‌नु
फीःॽमाpʰiːʔmaफीःबुकुङ्‌फीःरू1sg presफीःबुकुङ्‌3sg pastफीःरूक्रि.चुस्‍नुto suck1.6.2.5सानो जन्‍तुको अङ्गहरू